Derveaux architecten (DA) is actief in architectuur, interieur en omgeving. Zowel bij utilitaire, industriële als  residentiële projecten. We werken met een kleine vaste kern, aangevuld met freelance medewerkers en in samenwerking met gespecialiseerde studiebureaus. Dit zorgt voor een continuïteit in concept en biedt een dynamisch antwoord op projecten van wisselende omvang en techniciteit. Op die manier roesten we niet vast in vertrouwde patronen.

Het ontwerpproces wordt gevoerd als een open discussie waarbij we ons laten leiden door een duidelijke visie. Actuele thema’s zoals prijsstijgingen, energieregelgeving, technologische ontwikkelingen, duurzaamheidsbeleid, maatschappelijke context, etc. zorgen ervoor dat we steeds voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Het is duidelijk dat de ruimte om ons heen deel uit maakt van een complex geheel, dat niet langer onbedachtzaam kan worden ingenomen. Dit dwingt tot creativiteit en doordachte architectuur.

De impact van een gebouw beperkt zicht niet tot de eigen perceelsgrenzen. Voor DA is zowel de ontwerpvraag van de bouwheer als de invloed van de omgeving vormgevend. Basis logica krijgt hierbij steeds de voorkeur op dure technieken. DA hanteert een eenvoudige vormentaal met aandacht voor visuele identiteit.